Zijn wie je Bent op een Vierde Niveau

Ontwikkeling

Zijn wie je Bent is een kreet die in verschillende van mijn trainingen terugkomt. Het gaat dan niet zozeer om zijn wie je op dit moment bent, met de hele mix van eigenschappen en karakter. Het gaat om een ontwikkeling, waarin je tegelijkertijd iemand bent met grote mogelijkheden, een potentie van hoogste ontwikkeling als mens, en ook nog stappen moet zetten om die hoogste potentie tot expressie te laten komen. Zijn wie je Bent betekent eigenlijk worden wie je in wezen bent, maar wie je nog niet volledig kunt laten zien in de wereld. Het is een spirituele groei, met verschillende fases waarin je steeds jezelf bent, en nog niet je Zelf.

Spirituele ontwikkeling is niet iets hoogs en bijzonders. Het is ontwikkeling, stap voor stap, van je denken, je gevoelens, je gedrag. Een proces wat iedereen doormaakt, tot op zekere hoogte, in een zekere mate. Het is een organische ontwikkeling van onbewust leven naar meer bewustzijn, en in uiterste gevallen tot het hoogste bewustzijn wat mogelijk is. Volgens de Inka-traditie verloopt die ontwikkeling via een aantal stappen, steeds naar een hoger niveau van bewustzijn. Op elk niveau, op elke trede van de trap, is er een kenmerkende manier van zijn. trap_01 voor 4e niveauEen manier van denken, voelen en handelen, een manier van naar de wereld kijken, die wereld ervaren, van reikwijdte van actie in je wereld.
Het gaat er niet om dat een hoger niveau van ontwikkeling “beter” zou zijn. De ontwikkeling is een natuurlijke, en de meeste mensen groeien vrij vanzelf door de eerste paar niveaus van bewustzijn door naar een hoger niveau. Tenminste: dat is de opvatting zoals die in de oude Inka-traditie bestond, en die nog steeds heel actueel lijkt te zijn.

 

Stap 1, 2 en 3

De eerste stap is de stap van onbewust leven naar zelfbewustzijn. Beseffen wie je bent, wat je plek is in je familie, man of vrouw zijn, de basis van je leven. Je zorgt voor je huis, een inkomen, de basisbehoeften. Daarna zet je een stap naar een tweede “niveau”, als je je gaat verbinden met je grotere groep waar je voelt dat je bij hoort. Je identificeert je met je groep, met vrienden, met je vereniging, met je politieke richting. De meeste mensen zetten ook de stap naar het derde niveau: specialisatie. Je leert een vak, wordt expert in een bepaald onderwerp, je wordt leraar, therapeut, leider. Iemand van een derde niveau van ontwikkeling bekijkt de wereld vanuit de eigen specialisatie, de eigen kennis en het eigen gevoel daarover. Je hebt een duidelijke mening. Je hebt misschien het gevoel “gelijk” te hebben in je opvattingen, je gebruikt je expertise om anderen iets te leren, bij te brengen, te helpen.

 

Je Bent steeds weer anders

Op elk van deze “tredes” van de trap van ontwikkeling ben je jezelf. Het Zijn wie je Bent verandert dus steeds: je bent altijd wie je bent, maar op elk niveau van ontwikkeling ben je ook wezenlijk anders. Dat is niet iets nieuws wat zomaar over je komt, het is een manier van zijn die al in je verborgen ligt, en die op een zeker moment in je ontwikkeling tevoorschijn komt. Net zoals een bloem groeit via het ontkiemen van het zaadje, een kleine zaailing, een grotere plant, die een knop krijgt, en uiteindelijk gaat bloeien. Een natuurlijke ontwikkeling die als mogelijkheid al in het zaadje aanwezig is, maar elke fase dient zich pas aan als de plant daar klaar voor is, ver genoeg gegroeid is.
Mensen groeien soms verder dan het niveau van expert, leraar, leider zijn. Ze zetten dan de stap naar een “vierde niveau” van bewustzijn. Net zoals bij de vorige stappen is dit niveau weer een totaal andere manier van in het leven staan, van de wereld bekijken, ervaren, en er in handelen.

 

Vierde niveau

Wat is het “vierde niveau”? Iemand die deze stap zet, is in staat zijn of haar eigen expert-zijn te relativeren. Zo iemand kan eigen ervaringen in een groter perspectief zien, weet dat andere mensen een compleet andere visie en ervaring kunnen hebben dan hij of zij zelf, en dat dat ook tot hele andere keuzes in gedrag kan leiden. Natuurlijk weet een “derde niveau” persoon dat ook, maar het verschil tussen een derde en een vierde niveau visie maakt meteen duidelijk hoe anders mensen de wereld kunnen zien.

Een specialist die niet verder kijkt dan de eigen opvattingen heeft gelijk. Gaat de competitie aan met anderen, streeft naar overtuigen, beter weten, het eigen standpunt laten winnen. Een vierde niveau persoon let meer op overeenkomsten, herkent hoe heel verschillende opvattingen toch allemaal een bijdrage leveren aan een grotere visie of waarheid, zoekt samenwerking, ziet het grote geheel als belangrijker dan het eigen gelijk.

Het “vierde niveau” wordt gekoppeld aan een bewustzijn van de wereld als geheel, waar iedereen op een eigen speciale manier, verbonden met de eigen grote en kleine groep, gelijkwaardig deel van uitmaakt. Een vierde niveau bewustzijn is noodzakelijkerwijs bewustzijn van de kwetsbaarheid van de aarde, van gelijkwaardigheid van alle mensen, van eigen verantwoordelijkheid en tegelijk zorg die nodig is van allen voor allen. Het is een “wereldbewustzijn”, en het is mijn mening dat we nu en in de toekomst veel, heel veel mensen nodig hebben die zich tot dat vierde niveau aan het ontwikkelen zijn.

 

The proof of the pudding (is the eating…)

Veel mensen, zeker in kringen van mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen, hebben een sterke vierde niveau visie. Bezig met wereldproblemen, streven naar meer bewustzijn en vrede, besef van de vele manieren waarop mensen hun leven leiden, en toch allemaal in wezen streven naar hetzelfde: geluk, verbinding, liefde, basisbehoeften vervuld. We voelen ons nog niet altijd “vierde niveau”: het is niet altijd makkelijk om op een zelfde manier open te staan voor iedereen, er is angst voor het vreemde, angst eigen gebied te moeten prijsgeven. Hier worstelen we met de tegenspraak tussen onze gedachten en visie, en onze gevoelens. We leren ervan, zetten stappen, proberen een beter mens te worden. Handelen is uiteindelijk “the proof of the pudding”: in onze acties blijkt wat we echt aankunnen. Leveren we echt een vliegvakantie in omdat het beter is voor de CO2 uitstoot om in de buurt te gaan kamperen? Verwelkomen we vluchtelingen op het terrein om de hoek? Kunnen we mensen die compleet tegengesteld denken en handelen toch het beste wensen, open voor ze staan, met ze samenwerken? Kan je je politieke vijand toch het allerbeste wensen?

 

Derde en vierde niveau healers en politici

Om te illustreren wat de niveaus inhouden, eerst het voorbeeld van healers, op beide niveaus. Een derde niveau healer is een vakman of –vrouw, geneest zijn/haar cliënten, bepaalt hoe de healing verloopt, wat er nodig is, heeft de controle. De healer “levert” de genezende kracht, de cliënt ontvangt. De healer moet ook de zware energie van de cliënt afvoeren. Daardoor is de healer ook verantwoordelijk voor het resultaat. De derde niveau healer presteert, is de expert, en blijft in hiërarchie boven de cliënt.
Een vierde niveau healer is ook een vakman/vrouw maar handelt anders. Deze healer gaat er van uit dat de cliënt zichzelf kan helen, en dat de healer de facilitator is van een proces wat de cliënt uiteindelijk net zo goed zelf kan als de healer. De healer leert de cliënt zichzelf te helen, zijn of haar eigen zware energie te verwerken, misschien zelfs hoe te healen, zodat de cliënt uiteindelijk gelijkwaardig kan zijn aan de healer. De vierde niveau healer hoeft niet te presteren, want het resultaat is een zaak van de cliënt, en er gebeurt nu wat er voor de cliënt mogelijk is. De healer is katalysator, facilitator, zet een ontwikkeling in gang die de cliënt daarna zelf kan overnemen.
Een derde niveau healer heeft tweede niveau cliënten, die zich vasthouden aan hun rol van cliënt. Een vierde niveau healer heeft derde niveau cliënten, mensen die voor zichzelf verantwoordelijk willen worden en willen leren hoe zichzelf te helen. En die misschien de stap zullen zetten naar een vierde niveau van gelijkwaardigheid.

Politici zijn (in functie) allemaal derde niveau. Dat is de aard van de politiek: elkaar bestrijden, uitgesproken opvattingen hebben, gelijk hebben of willen hebben, willen winnen ten koste van de ander. En ook: werkelijk overtuigd zijn van je eigen gelijk, en het ongelijk van de andere partij. Vierde niveau politiek is waar veel mensen naar verlangen: overleg, boven de partijen staan, samenwerking, verschillen overstijgen. Maar er is de paradox dat de politicus die zich ontwikkelt en verder kijkt dan het partijbelang, zeer waarschijnlijk op den duur niet meer zo interessant is voor diezelfde partij. Te weinig uitgesproken, te relativerend, te open. Bij werkelijk grote problemen zoals grote oorlogen en ernstige wereldconflicten is juist wel weer iemand met een vierde niveau houding en actie nodig. Werk voor wijze politici…

 

De wereld heeft vierde niveau mensen nodig

Waarom vertel ik over dit derde en vierde niveau? Omdat het één van de belangrijkste stappen is die mensen in deze tijd zetten. Moeten zetten. Willen zetten ook. Maar lang niet altijd kunnen zetten.
Er is veel wat ons tegenhoudt, wat het moeilijk maakt om die grotere visie ook echt toe te laten, en er naar te handelen. Je verliest namelijk ook iets. Je verliest je gelijk. Je kunt niet meer echt winnen. Je kunt niet meer de schuld geven, niet meer verwijten, je strijkt niet meer met de eer. Een vierde niveau mens zoekt naar win-win oplossingen, dat wat goed is voor iedereen, neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf én voor het grotere geheel, en geniet er net zo hard van als iemand anders succes heeft.
Wat vooral belangrijk is: dat je het niet bij de visie alleen laat. Dat je het weet en snapt en dat je het ook nog kunt voelen, zo’n mooi mens te zijn met brede visie en een groot hart. Er naar handelen, dat is waar het om gaat. En dat is waar je je weerstanden tegenkomt, dat is waar duidelijk wordt wat er intern nog in de weg zit om die grote stap naar het vierde niveau te zetten.

 

Je kunt het leren!

Hoe word je zo iemand? Het is te leren! Er zijn mensen die het leren van het leven. Die in omstandigheden verkeren waarin ze de lessen krijgen die nodig zijn om tot een vierde niveau bewustzijn te komen. Let wel: dat zijn niet altijd makkelijk lessen. Veel mensen krijgen die lessen en weinigen komen daar goed doorheen. En soms moeten degenen die het redden een prijs betalen. Hun grotere visie en de enorme impact van hun daden wordt niet door iedereen gewaardeerd. Voorbeelden van mensen die zo’n vierde niveau bereikt hebben zouden kunnen zijn: Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Moeder Theresa.
Er zijn ook minder bekende mensen die zich tot een “vierde niveau” ontwikkeld hebben. Dat zijn de mensen die we graag als voorbeeld nemen. Waar we ons door gezien voelen, die oprecht compassie voelen en uitdragen, die onbaatzuchtig kunnen handelen en die tegelijk ook rechtvaardige en noodzakelijke grenzen stellen, en goed voor zichzelf zorgen omdat ze weten dat dat nodig is om er te kunnen zijn voor anderen.
Het is te leren. Er zijn oefeningen in bewustzijn, in het opruimen van belemmerende gevoelens en gedachten, in het ontwikkelen van innerlijke kracht, zodat je richting vierde niveau kunt gaan. De Inka-traditie biedt hiervoor een prachtige reeks oefeningen die zowel direct op ons denken, voelen en handelen werken, als ook een impuls zijn om stappen op het spirituele pad te zetten. Zo’n vijfhonderd jaar geleden bestond er een honderdjarig Inka-rijk waarin de principes van dit pad uitgewerkt waren tot een bestaan zonder oorlog, zonder armoede en zonder honger. Daarover een andere keer meer.

 

Een bijdrage leveren

Voor nu is het belangrijk te weten dat dat wereldbewustzijn te leren is, dat die nieuwe mens die we nodig hebben in een wereld vol uitdagingen, oorlog en problemen niet een toevalstreffer is maar dat je er voor kunt kiezen om zo te worden!
Natuurlijk. Het duurt een tijdje. Het is geen quick fix. Geen snelle moderne oplossing voor een probleem. En al helemaal niet even snel in één workshop. Wel een pad van ontwikkeling wat uitzicht biedt op het leveren van jou unieke bijdrage aan het oplossen van de grotere problemen van onze tijd.

Ik weet het. Het klinkt wat wollig en hoog gegrepen. Maar het is waar! Het werkt! Je hebt het al in je, en je kunt worden wie je in wezen al bent. Zijn wie je Bent. Met een enorm effect op je leven, je relaties, de manier waarop je iets betekent voor anderen en je bijdrage levert aan de wereld.

 

 

 

Margo Kistemaker geeft in haar bedrijf Ineen trainingen in energiewerk en de ontwikkeling naar een Vierde Niveau levenshouding.

6 februari start Kanay, 7 stappen naar Zijn wie je Bent

Van 12 t/m 18 februari zijn de 4 niveau Inka leraren Juan en Ivan Nuñez del Prado uit Peru in Nederland om bij Ineen de 3 Basis Inka Pad workshops te geven.

In het voorjaar start Zijn wie je Bent in Business.

 

 

Share

Leave a Reply