Je bent coach of therapeut, trainer of adviseur, misschien leraar, of je geeft leiding aan een team. Je bent goed in je vak. Je weet waar je het over hebt, je hebt je kennis, soms jarenlang ervaring, je hebt succes met wat je doet en je cliënten of deelnemers, je leerlingenof teamleden zijn tevreden, worden geholpen en zetten de stappen die nodig zijn. Je werkt als een professional, je verstaat je vak.

En toch gaat niet alles zoals je zou willen…

 • je hebt vaak weinig energie over aan het eind van je werkdag
 • je hebt moeite je grenzen te voelen en toch open te blijven in het contact met je cliënten en deelnemers
 • zware emoties van je cliënt hebben invloed op hoe jij je voelt
 • je laat je werk moeilijk los als je thuis komt
 • je hebt soms de neiging teveel voor je clënten te zorgen
 • de sfeer in je groep is soms zo zwaar dat je niet goed kunt werken en je weet niet wat je daar aan zou kunnen doen
 • er ontstaat maar langzaam vertrouwen en verbinding in de relatie met je cliënt
 • je trekt het je soms persoonlijk aan wat een cliënt tegen je zegt, van je vindt, of hoe die zich gedraagt
 • of er ontstaat een speciale band tussen jou en een cliënt en je weet dat het glad ijs is maar…
 • soms heb je het gevoel dat je op een andere golflengte zit dan je cliënten
 • ook al ben je inhoudelijk goed in je vak, in je hebt toch het gevoel niet genoeg greep te hebben op het hele proces

Herkenbaar?

In je opleiding krijg je vakkennis, coachingsvaardigheden, je leert hoe een therepeutische of coachingsrelatie ​zou moeten zijn.Wat je lang niet altijd leert, is hoe je die professionele relatie met je cliënt of trainees daadwerkelijk voor elkaar krijgt. Wat je in je hoofd weet, is niet altijd hetzelfde als wat je doet, of wat je ervaart.

Wat je bewust weet, voelt en doet is niet genoeg om greep te krijgen op de onderliggende laag, je oude ervaringen, je halfbewuste overtuigingen, je gevoeligheden…

Die onderliggende laag is de energetische laag die als een soort blauwdruk de informatie draagt voor jouw overtuigingen, gevoelens en gedrag. En niet alleen jij hebt een energetische blauwdruk, je cliënt heeft die ook. In de onzichtbare werkelijkheid reageert jouw energie op die van je cliënt, reageren de deelnemers in een groep op elkaar, vanuit het half- of onbewuste van die energetische blauwdruk.

Energie

Onder en achter woorden, ervaringen, gevoelens en gedrag ligt een werkelijkheid van energie: een soort blauwdruk van informatie die de dragende laag is van alles wat je ziet, meemaakt, ervaart en doet. De onzichtbare wereld, de diepere laag van de zichtbare wereld.

Die energie kan je opvatten als een (energie)veld wat om je lichaam heen zit en ook in je lichaam aanwezig is, een diepere laag van jezelf, waarin de informatie aanwezig is over alles wat jou beweegt, wat vorm krijgt in je leven, je bewustzijn, je kennis en inzichten – kortom, alles wat niet je zichtbare lichaam is, maar toch onvervreemdbaar bij je hoort, van jou is. Het onbewuste hoort bij deze laag, en  alles wat op het randje van bewust en onbewust zit; je emoties, je overtuigingen, je gewoontes, maar ook dat wat er onder die emoties en overtuigingen en gewoontes ligt waardoor ze, vaak tegen het rationeel weten in, blijven bestaan en invloed blijven hebben op wat je denkt, voelt en doet.

Training in Energiewerk: wat leer je?

De training “Energiewerk voor Professionals” is een training van 9 hele dagen die coaches, trainers en therapeuten basisvaardigheden leert in het werken met energie. De 9 modules zijn verdeeld in 3 delen van elk 3 modules. Je kunt je opgeven voor Deel 1 of direct voor de hele jaartraining. Het volgen van één losse module is niet mogelijk. De lessen bouwen op elkaar voort en de 3 modules in één deel zijn een geheel.

 

“Energiewerk voor professionals” is een training die jou als professional (coach, trainer, therapeut, adviseur) leert

 • hoe je bewust wordt van je energieveld en de informatie die je daarin met je meedraagt;
 • hoe je leert werken met en sturen in die subtiele energie,
 • hoe je de relatie met je cliënt of deelnemers verbetert,
 • hoe je meer vertrouwen en veiligheid kunt creëren in de relatie met je cliënten,
 • en hoe zowel jij als je cliënt(en) je prettiger kunnen voelen, meer gegrond, steviger, helderder, effectiever…

De training geeft je meer inzicht in en greep op de onzichtbare lagen van energie, die zo veel bepalen in hoe je denkt en voelt en wat je doet.

De training is met name bedoeld voor mensen die beroepsmatig met andere mensen werken of willen gaan werken in een hulpverlenende, adviserende of coachende relatie.

Het werk van een coach/therapeut/trainer/healer of consultant vraagt veel van je.

Energiewerk, het bewust leren omgaan met en sturen van de energieën in de relaties met je cliënt(en)  en in jezelf, maakt een wereld van verschil!

Leren werken met energie kan ervoor zorgen

 • dat je overeind blijft in situaties die je eerder niet goed aankon,
 • dat je steeds sterker in je schoenen staat,
 • meer vertrouwen van je cliënt ontvangt,
 • en dat jij meer veiligheid kunt geven.

 

De Jaartraining Energiewerk voor Professionals – hoe ziet het er uit

De jaartraining bestaat uit 3 delen van elk 3 modules. Elke module omvat een hele lesdag, online lesmateriaal, toegang tot diverse trainingen van INEEN, en online groepsbijeenkomsten en thuis-opdrachten.
Basis en voorwaarde voor deelname is het doorlopen van het online lesprogramma Gronden, Grenzen en Groeien. Het online programma kan je op elk moment starten. Het online programma geeft recht op gratis deelname aan het weekend “live” in Amsterdam.
Op 7 & 8 juli (2018) is het volgende weekend gewijd aan de lesstof en oefeningen van dit programma. Het volgen van of het online programma, of het weekend is een voldoende voorbereiding. Als je beide doet dan zal je je de stof makkelijker eigen maken.

 

Deel 1: Vertrouwen, Veiligheid en Verbinding: 

Module 1: 26 mei (2e mogelijkheid op 12 juli)
Module 2: 30 juni (2e mogelijkheid op 13 juli)
Module 3: 14 juli 2018 (eventueel inhaal via afluisteren geluidsopnames).

In deze 3 modules die één geheel zijn:

 • Basistechnieken voor het werken met energie
 • Gronden en grenzen in de coachingsrelatie
 • Bronnen van energie voor de coach-therapeut-trainer
 • Het creëren van vertrouwen door zware energie weg te nemen
 • Veiligheid in de coach-relatie: het verschil tussen hart- en buik-verbindingen
 • Energiewerk om overdracht en tegenoverdracht om te zetten in inspiratie en nieuwe energie
 • Eenvoudige energie-technieken die therapeutisch werken
 • Hoe je met energiewerk het proces van de cliënt stimuleert
 • Hoe je na de coaching meer energie hebt dan daarvoor
 • Hoe je nooit meer de lading van de cliënt mee naar huis neemt
 • en nog meer…

Deel 2: Perspectief en Leiderschap (1 september, 13 oktober, 17 november 2018).

 • Hoe je een metaniveau van waarnemen creëert waardoor je (helder en neutraal) overzicht hebt over het coachingsproces
 • Wat het energetische grote verschil is tussen een coachingsrelatie, een therapeutische relatie, en een persoonlijke relatie
 • Hoe je neutraal kunt blijven en tegelijk je hart open hebt voor een cliënt
 • Hoe niveaus van bewustzijn doorwerken in de coaching en therapie en hoe je er bewust mee kunt werken
 • Hoe jij en je cliënt 4 verschillende niveaus van leiderschap ontwikkelen door energiewerk
 • Hoe dat 4 verschillende stijlen van coaching kan inspireren
 • Hoe je energie, energievelden en energieprocessen kunt leren waarnemen
 • En hoe je je eigen gekleurde brillen leert herkennen en loslaten

Deel 3: Kracht, Creëren en Integreren (12 januari, 16 februari, 30 maart 2019).

 • Gebruiken van je 7 interne krachten voor een betere coaching en begeleiding
 • Opbouwen van een krachtige energie als coach-trainer of therapeut
 •  Hoe je met energiewerk je eigen werkelijkheid creëert, en hoe je dat als krachtige coachingstechniek kunt gebruiken
 • Integreren en versterken van je eigen energie als coach-trainer: verschillende rollen en jouw eigen rode draad daarin
 • Modellen voor waarnemen en interpreteren van energie (reading): “energetische diagnoses” stellen
 • Verschillende energetische typen cliënten en hoe je je coaching daarop kunt afstemmen voor meer resultaat
 • En hoe je energiewerk kunt gebruiken om je coachingsbedrijf sterker neer te zetten.

 

En wat heb je dan echt geleerd na afloop van deze jaartraining?

Dat is veel, heel veel, en het kan ook nog eens uitwerken op verschillende gebieden van je leven, en op verschillende manieren.
Om een aantal dingen te noemen:

 • Je blijft onder veel omstandigheden goed bij jezelf, in je eigen kracht, gegrond en stevig. Je kent je grenzen en je kunt ze op een veilige manier neerzetten, zonder in de verdediging of in de aanval te moeten gaan.
 • Je hebt handige energie-technieken gekregen om je voor, tijdens en na je werk met mensen energetisch schoon te maken zodat je tijdens je werk echt aanwezig bent, en ook daarna thuis weer goed kunt loslaten
 • Je hebt geleerd hoe je zware energie (emoties, teveel in het hoofd, traagheid, verveling, weerstand, overdracht, etc) met energetische technieken kunt transformeren tot lichtere en stromendere energie. Zo laat je de zwaarte juist in je voordeel gaan werken.
 • Je leert hoe je energetisch kunt werken met de energie van seksualiteit en verbinding, en de energie van het hart. De verschillen worden herkenbaar en je kiest ervoor een veilige relatie te hebben waarbij je toch je hart open kunt zetten voor je coachees of trainees.
 • Je hebt geleerd hoe je een “veld” kunt opzetten van waaruit je de coaching, training of begeleiding “een stapje hoger” kunt overzien en begeleiden. Zo’n veld zorgt voor veel rust, duidelijkheid in positie, en diepere inzichten en effectievere coaching.
 • Je kent manieren om de veiligheid en het vertrouwen zonder woorden groter te maken en sneller aanwezig te laten zijn. Dat komt je coaching en training ten goede.
 • Je hebt overzicht over de verschillende niveaus van bewustzijn waar mensen in en mee leven, kunt herkennen vanuit welke niveaus de vragen van je coachee komen, of op welk niveau je trainingen zich afspelen, en past daar je benadering op aan. Je merkt dat je daardoor veel makkelijker aansluit bij de beleving van coachee en trainee.
 • Je hebt een aantal energetische technieken geleerd waarmee je in energie kunt werken met overdracht, tegenoverdracht en projectie. Dat is enorm handig omdat die fenomenen zich meestal juist in het halfbewuste of onbewuste afspelen, waar een rationeel gesprek niet veel effect heeft. Dit is juist het gebied van het werken met energie.
 • Je hebt technieken geleerd om doelgericht en gefocust te werken aan het creëren van wensen en doelen, en kent de valkuilen in dat proces. Je kunt dat zowel voor je eigen praktijk/bedrijf gebruiken, als voor de professionele situatie die je wilt neerzetten.
 • Je hebt manieren ontdekt waarop je je energie (denken, voelen, handelen) beter kunt integreren en daarmee je professionaliteit sterker neer kunt zetten, zonder dat dat een ego-truc is of wordt. Wie vanuit authenticiteit zichzelf neerzet heeft veel te bieden.
 • Je hebt een aantal technieken geleerd waarmee je een ruimere waarneming versterkt en verschillende modellen hebt om energie die je waarneemt te beschrijven en te interpreteren. Dat maakt de gevoeligheid voor wat zich afspeelt bij coachee, cliënt of trainee vele malen sterker. Je werkt daardoor weer echter, sterker en sensitiever.

 

Wie is de docent?

Dat ben ik: Margo Kistemaker. Ik startte mijn bedrijf in 1995, en in de periode 1996 tot 2017 heb ik aan 15 groepen de driejarige opleiding Energiewerk en Healing & Waarneming en Communicatie (Reading) gegeven. Deelnemers in die groepen waren mensen die professioneel Healing en Reading wilden leren gebruiken, en mensen die dit vooral voor hun eigen ontwikkeling deden. Het grootste deel van de deelnemers had tijdens de opleiding een baan of een eigen bedrijf waarbij Healing en Reading een enorme toegevoegde waarde kon zijn. Coaches, trainers en therapeuten hebben de driejarige opleiding gevolgd en mede gevormd.
In dit programma Energiewerk voor Professionals bied ik een basistraining in energiewerk speciaal voor deze groep professionals die werken aan en voor transformatie van hun cliënten. Wie wil kan de training aanvullen met de Healing jaartraining, zie hieronder.

 

Healers-opleiding?

Gelijktijdig met de opleiding Energiewerk voor Professionals gaat de Healers-opleiding van start. Deze opleiding vindt plaats op de zondag na de zaterdag van Energiewerk voor Professionals. De Healers-opleiding omvat 7 hele lesdagen, online lesmateriaal, toegang tot diverse trainingen van INEEN, en groepsbijeenkomsten en thuis-opdrachten. Desgewenst kunnen de Healers na afloop van de Healers-opleiding deelnemen aan de 2 laatste dagen van Energiewerk voor Professionals. Op die dagen worden technieken behandeld voor het waarnemen van energie en de interpretatie daarvan: interessant voor beide groepen.

Wat is het grote voordeel van het volgen van beide trainingen?

 • Je leert in de Healing jaartraining concreet werken met energie, zelfhealing en healing voor en bij je cliënt,
 • in Energiewerk voor Professionals werk je vooral aan je eigen energie en het proces,
 • en samen zijn die twee benaderingen een ijzersterke manier om alle aspecten van coaching heel helder en krachtig te maken.
 • De twee trainingen zijn heel goed op elkaar afgestemd. Dat betekent dat het volgen van beide je verdieping geeft en dat de lesstof en oefeningen direct integreren tot één geheel.

Het is goed mogelijk om beide jaartrainingen tegelijk te volgen. Voor healers in opleiding is het programma Energiewerk voor Professionals een uitstekende training om met de healerskwaliteiten ook direct op een professionele manier te kunnen werken met cliënten.
Voor coaches-trainers die de jaartraining Energiewerk voor Professionals volgen kan de Healers-opleiding heel interessant zijn, omdat de vaardigheden in het werken met energie in de Healers-opleiding uitgebreid worden en niet alleen voor zichzelf, maar ook in het contact met de cliënt of deelnemers toepasbaar worden.

De twee jaartrainingen vullen elkaar aan en kunnen ook als één geheel gezien worden. Maar omdat het niet voor iedereen een wens zal zijn deze opleidingen te combineren heb ik de twee jaartrainingen elk apart als een volwaardige training vorm gegeven.

 

Praktisch

De jaartraining is één geheel en bestaat uit 9 modules. Voor elke module is 4 tot 6 weken tijd uitgetrokken, in vakantietijd nog meer. Zo is er voldoende tijd om tussen de lesdagen in de online stof te volgen en aan de thuisopdrachten te werken.
De 3 delen (van elke 3 modules) van de jaartraining Energiewerk voor Professionals kunnen apart gevolgd worden. Hou er wel rekening mee dat de training in principe 1 maal per jaar plaatsvindt.
Het volgen van de hele jaartraining geeft meer resultaat, meer verdieping en een veel betere integratie van de lesstof.

Aantal deelnemers:
minimaal 4, maximaal 10. Ik bied intensieve persoonlijke begeleiding en kan daarom niet meer dan 10 deelnemers op een goede manier begeleiden. Bij minder dan 4 deelnemers is het werken in een groep weinig zinvol. Voor mensen die toch heel graag het programma willen volgen maken we een plan op maat.

Lokatie:
de studio van INEEN, Kleiburg 36 A, 1104 EA Amsterdam Zuidoost. Deze studio is een werkruimte “aan huis” op de 1e verdieping van de “klusflat” Kleiburg. INEEN en Margo hebben een eigen voordeur aan de straat.
De werkruimte is geschikt voor kleinere groepen tot ongeveer 10, en door de grote ramen kijk je uit op het park voor de deur. We werken afhankelijk van de situatie aan een paar tafels, in een kring of in subgroepjes.
In de buurt is er veel groene ruimte, en er is gratis parkeren. Kleiburg ligt dicht bij de A1, A2, A9 en A10 en met de metro (53) ben je er vanaf Centraal Station in 2o minuten, vanaf Amstel Station in 10 minuten, en vanaf Diemen Zuid in 5 minuten.
In de buurt zijn helaas niet veel eetgelegenheden, maar zowel de supermarkt (3 minuten lopen) als de keuken staan voor je klaar om je eigen lunch te kopen en verder klaar te maken. Door de dag heen is er voor iedereen onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit.

Wat hoort er bij de jaartraining?
De jaartraining is inclusief 9 lesdagen, 9 online lespakketten (teksten en energie-oefeningen), begeleiding bij thuisopdrachten, toegang tot het online programma Kanay, 7 Stappen naar Zijn wie je Bent, en toegang tot de online programma’s Jouw Unieke Geschenk en De Kracht van Intentie. De losse meditaties van Basis Energiewerk die in de loop van het jaar beschikbaar komen zijn voor deelnemers ook toegankelijk.
Daarnaast zijn er tussen de lesdagen in 9 online groepscoachingsbijeenkomsten, en 9 Q&A sessies online. Deze online lessen zijn op weekdagen, in overleg met de groep kiezen we een vaste dag en een vast moment van de dag (ochtend, middag, avond). Van alle lessen, online en hele lesdagen, worden video (online) of geluidsopnames (lesdagen) gemaakt, die iedereen kort daarna ontvangt. Zo kan je gegeven lessen nogmaals kijken of luisteren, of inhalen als je niet aanwezig kon zijn, en ontvang je alle lesstof in eigendom.
Het programma Kanay, 7 Stappen naar Zijn wie je Bent is een verplicht onderdeel van de Jaartraining Energiewerk voor Professionals. In elke module wordt aangegeven welke lessen van Kanay gevolgd moeten worden als onderdeel van de jaartraining.

Kosten:
De investering voor de Jaartraining Energiewerk voor Professionals is € 2300 (excl. 21% BTW).
Dit bedrag kan ook in 12 gelijke delen van €210 betaald worden. Je geeft dan wel op voor het hele jaar.

Wil je niet de hele jaartraining doen maar beginnen met Deel 1, en later beslissen of je Deel 2 en eventueel Deel 3 gaat doen?
Dan betaal je €850 per deel, wat ook weer in 3 termijnen van elk €300 voldaan kan worden.

Neem je ook deel aan de Healers-opleiding? en wil je beide jaartrainingen tegelijk volgen?

De Healers-opleiding op zichzelf kost €1800 (excl. BTW).
Omdat in beide trainingen de training Kanay is opgenomen, krijg je dat bedrag natuurlijk als korting en komt de totaalprijs op €2300 (Energiewerk voor Professionals) plus €1500 (Healers-opleiding) = €3800. Ik geef daarover weer een korting van €380 (10%) omdat je 2 trainingen volgt, zodat de uiteindelijke prijs voor de 2 jaartrainingen als één pakket komt op €3420 (of 12 x €315).

De Healers-opleiding op zichzelf kost €1850 (of 10 x €205). Omdat in beide trainingen de training Kanay is opgenomen, krijg je natuurlijk korting en komt de totaalprijs op €2300 plus €1600 = €3900. Ik geef daarover weer een korting van €400 omdat je 2 trainingen volgt, zodat de uiteindelijke prijs voor de 2 jaartrainingen als één pakket komt op €3500 (of 12 x €320).
Het is wel mogelijk om met Deel 1 van Energiewerk voor Professionals te beginnen, en ook de Healers-opleiding te doen. In dat geval betaal je de losse bedragen en wordt de korting voor Kanay naar evenredigheid berekend.

Let op: alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Voor iedereen die deze trainingen zakelijk betaalt, geldt de prijs plus BTW (óók als je zelf vrijgesteld bent van BTW). Als je de trainingen volledig particulier betaalt, en de extra BTW is te bezwaarlijk, dan kunnen we persoonlijk overleggen over een regeling waar we het beide mee eens zijn.

En deed je Kanay al eerder? Dan verrekenen we dat natuurlijk.

 

Heb je interesse? Zin om hier in te stappen? Wil je meer weten of overleggen of dit de juiste training voor jou is, op dit moment?

Met iedereen die belangstelling heeft voer ik een gesprek, zodat we elkaar leren kennen en we over en weer een goede inschatting kunnen maken of dit de juiste keuze is. Die gesprekken duren 30-45 minuten, en kunnen per Skype of Zoom, telefonisch, of “gewoon” in Amsterdam gevoerd worden.

Stuur me een email als je een afspraak wilt maken!