Opleiding tot Healer bij INEEN

In april gaat weer een opleiding tot Healer van start!

Vanaf 1996 geef ik al trainingen in Healing en Reading. Natuurlijk is de vorm in de loop van de jaren wel veranderd, maar de basis is nog steeds: mensen leren hoe ze kunnen werken met energie, om daarmee zichzelf en anderen te kunnen helpen lichter te leven, dichter bij zichzelf te komen en meer voor elkaar te krijgen in de wereld, voor zichzelf en anderen.

Op 27 mei start de Healers-opleiding van INEEN (voor de 16e keer!). Vanaf 19 april tot eind mei kan je 5 maal een gratis webinar volgen waarin je kunt kennismaken met en proeven van de lessen van de Healers opleiding.

Leer healings geven aan jezelf en anderen, en maak jouw wereld lichter, stromender en sterker!

In 7 modules van elk een hele dag praktisch werk en trainen in healing geven, plus een online theoriepakket en divers aanvullend cursusmateriaal leer je de basis en een heleboel fijne kneepjes van Healing, gebaseerd op het model van de Inka-traditie. Anders dan andere healing-opleidingen, zeer effectief, bijzonder inzichtelijk en uitermate krachtig….

 

Waarom zou je leren werken met energie?

Iedereen is energie. We hebben het niet, we zijn het…
Jouw energiebel draagt jouw informatie, gevoelens, gedachten, emoties en impulsen. Je lichaam is in feite ook energie, hoewel een veel meer verdichte en met het blote oog zichtbare energie. In de Inka-traditie, de basis van mijn manier van werken met energie, wordt zelfs gezegd dat je energiebel je thuis is, een eenheid van zichtbare én onzichtbare energie, lichaam en ziel als één.

Leren werken met energie brengt je een enorme hoeveelheid vaardigheden, nieuwe ervaringen, inzichten en goede gevoelens. Je ruimt oude pijn en blokkades op, je ontdekt nieuwe aspecten van jezelf, en je leert dingen die je niet voor mogelijk had gehouden.
Het effect van het werken met energie is breed en diep: het raakt alle aspecten van je leven, je werk, je relaties, je bedrijf, je vriendschappen…

Daarom is het niet makkelijk om een simpel rijtje “resultaten” neer te zetten. Natuurlijk, je leert beter ontspannen, jezelf zijn, zware en minder zware oude gevoelens en gedachten loslaten, helderheid en innerlijke kracht versterken, relaties harmonieus maken, conflicten beter aankunnen, meer gegrond zijn, je grenzen beter aangeven, meer inspiratie binnenlaten en meer energie krijgen…

Maar het is geen “quick fix”!
De Healers-opleiding kan je leven veranderen, en je een andere kijk op jezelf, anderen en de hele wereld (en kosmos) brengen. Natuurlijk gebeurt dat niet zomaar even. En het gebeurt zelfs niet zomaar in de Healers-opleiding zelf. Het gebeurt alleen als je de lessen van deze opleiding allemaal echt doet, doorwerkt, vaak oefent. Ofwel: jezelf serieus nemen. Het proces neemt z’n tijd, en hoe meer je er echt mee bezig gaat, hoe meer resultaat en hoe meer transformatie je zult ervaren.
Ik kan je die resultaten niet beloven, je kunt ze wel jezelf beloven. En dat proces is ook niet alleen iets van deze trainingsperiode – het gaat daarna gewoon door!

 

Wat is er anders aan deze Healers-opleiding?

Ik werk op basis van het model van de Inka-traditie. Deze spirituele traditie heeft een andere insteek en een andere visie op het energiesysteem van mensen, wat wel lijkt op het algemeen bekende model van aura en chakra’s, maar op een aantal punten een ander beeld neerzet. De oefeningen en manier van werken met energie zijn op veel punten verschillend van de meer bekende aanpak.

Mijn basis is de Inka-traditie, en dan niet zozeer de heel sjamanistische vorm, maar een moderne westerse interpretatie van de eeuwenoude energie-technieken van de Inka’s. Ik gebruik de kennis en de modellen van de Inka-traditie maar werk er in healing (en ook in reading) op een meer westers bekende manier mee, zodat het goed integreert met andere opleidingen, moderne kennis, en vooral je dagelijkse uitdagingen en mogelijkheden.

Voor wie juist wel meer wil leren over de oorspronkelijke Inka-technieken is het ook mogelijk om de Inka Pad workshops te gaan volgen. Voorlopig geef ik die serie van 3 als online cursus, met na afloop van de 3 cursussen een driedaagse waarin de initiaties gegeven worden, en oefeningen herhaald. Als vervolg van die drie online cursussen zijn ook workshops specifieke Inka Healing mogelijk.

Maar misschien ben jij iemand die juist al meer van de Inka-traditie weet, en nu verder wil met het leren geven van healings? Ook dan zal je waarschijnlijk meer dan genoeg van je gading vinden in deze jaartraining.

Ik heb in 2008 besloten om mijn energiewerk helemaal op het Inka-model te baseren omdat ik de ervaring had dat dit model

  • véél inzichtelijker is
  • véél praktischer toepasbaar is
  • véél krachtiger werkt
  • en véél makkelijker begrepen wordt

dan de meer gebruikelijke manier van werken met energie en healing. Natuurlijk is dat een persoonlijke keuze, en werkt het ene model voor de één, het andere voor een ander.

Voor mij was dit genoeg reden om de Inka-traditie de ruimte en de eer te geven die het toekomt!

 

Voor wie is deze Healers-opleiding?

Je bent welkom in deze Healersopleiding zonder al te veel voorkennis. Je mag natuurlijk al kennis hebben over healing, maar het hoeft niet.

Voorwaarde en voorbereiding is het volgen van de online training Gronden, Grenzen en Groeien,  of het weekend van 7 & 8 juli. De workshop wordt een paar keer per jaar gegeven, is niet verplicht maar wel zeer aan te raden, en is in de prijs van Gronden, Grenzen en Groeien inbegrepen.

Heb je al een ondergrond in het werken met energie, en misschien met healing ontvangen of geven? Geweldig, dan weet je al wat beter waar je aan begint en mee verder gaat.
Je zult merken dat ik hier bij INEEN vanuit een wat andere visie en spirituele traditie werk dan de meeste healers-opleidingen.

 

En verder: jong of oud(er), vrouw of man, ervaren of niet in energiewerk – je bent welkom als je geïnteresseerd bent, wilt leren healen en er echt voor wilt gaan.

Samengevat: de Healers-opleiding is voor:

  • mensen die healer willen worden voor zichzelf en anderen
  • coaches, trainers en therapeuten die hun vaardigheden willen uitbreiden
  • ieder ander die dit gewoon razend interessant vindt…

 

Webinars als gratis Introductie

Vanaf half april tot eind mei zijn er over de Healers-opleiding (en ook over Energiewerk voor Professionals) meerdere gratis webinars te volgen. Hierin krijg je een goede indruk van wat de opleiding inhoudt, en je kunt ook vragen stellen.

De webinars zijn op

donderdag 19 april, 20.30 u

donderdag 26 april, 20.30 u

dinsdag 8 mei, 20.30 u

vrijdag 18 mei, 20.30 u

woensdag 23 mei, 20.30 u

 

Hoe ziet de Healers-opleiding er uit?

Voorbereiding:
Het online cursuspakket Gronden, Grenzen en Groeien. Hierin leer je basisbegrippen en mijn benadering van energiewerk en healing. Je kunt je tijdens of na deze online training aanmelden voor je hele opleiding. Inbegrepen is de optie om een weekend “live” mee te doen. Het eerstvolgende weekend is op 7 & 8 juli.

De Healers-opleiding houdt in:
7 modules van 7 hele dagen plus een online lespakket (teksten en energie-oefeningen), de online cursus Kanay, 7 Stappen naar ZIjn wie je Bent (verplicht onderdeel en de basis van de lessen over healing), en toegang tot diverse kortere online trainingen van INEEN. Daarnaast zijn er opdrachten om thuis te doen, en wordt er van je verwacht dat je regelmatig oefent met energiewerk en energie-meditaties, dat je de online lessen volgt die bij elke module horen, en dat je je thuis-opdrachten uitvoert. Alles bij elkaar is dat natuurlijk nog een heel pakket. Om je daarbij goed te ondersteunen zijn er natuurlijk de 7 lesdagen waar we elkaar ontmoeten, maar ook tussendoor is er begeleiding. Bij elke module hoort een groepscoachingsbijeenkomst online, via Skype of Zoom, en een Q&A sessie ook online. We spreken met de groep af op wat voor moment dat het beste uitkomt en stellen dan de data vast. Waar nodig is er ondersteuning bij je opdrachten via telefoon of email.

In voorgaande jaren gaf ik deze opleiding alleen “live” op weekenddagen en een flink aantal avonden in Amsterdam. De tijden veranderen en er zijn meer deelnemers die verder weg wonen, drukke agenda’s hebben of erg moe zijn na een hele dag werken. Ik heb daarom besloten om de Healers-opleiding gedeeltelijk als online training te geven. Alle theorie en achtergronden, en een aantal oefeningen en meditaties, plus natuurlijk de ondergrond van zelfhealing en energiewerk (in de cursus Kanay) kunnen (en moeten) thuis gedaan worden. De bedoeling is dat een ieder deze kennis tot zich neemt voordat we de hele lesdag hebben. Op die dag hebben we dan ruim tijd voor een korte herhaling van de stof, vragen van de deelnemers, en veel oefenen met healing!

De hele dagen vinden plaats op de zondagen 27 mei, 1 juli, 22 juli, 2 september, 14 oktober, 18 november 2018, en 12 januari 2019. Er zijn ook zeven online lespakketten, steeds volgend op de les. De online lessen ontvang je op tijd door het cursusjaar heen.

Alle online lessen bestaan uit downloadbare video’s, audio en teksten, en van alle live dagen worden audio-opnames gemaakt die je een paar dagen na de dag ontvangt. Zo kan je al het materiaal downloaden en voor altijd in je bezit hebben. Als je een keer niet aanwezig kunt zijn bij een lesdag kan je met de opnames ook de les inhalen.

 

Docent: Margo Kistemaker
Ik geef sinds 1993 les in het werken met energie en heb inmiddels aan zo’n 15 groepen een driejarige opleiding tot healer en reader gegeven. Dit jaar gaat de vorm wat veranderen. Ik ga met de tijd mee en maak nu een combinatie van live dagen en online lessen waardoor het voor mensen die verder weg wonen ook mogelijk is deel te nemen. Ook kan je tussendoor wat meer in eigen tempo en op je eigen moment aan de lessen werken, waardoor we op de lesdagen in Amsterdam alle aandacht kunnen geven aan vragen, oefenen, en healen.
Ik ben in 1993 begonnen om als psycholoog (Univ. v. Amsterdam 1986) energiewerk en healing te gebruiken in mijn consulten. Al gauw gaf ik workshops, en in 1995 begon ik met mijn eerste Healers-opleiding. In 2003 begon ik met lessen bij mijn Peruaanse leraar in de Inka-traditie Juan Nuñez del Prado, waar ik tot 2016 les van heb gevolgd. Vanaf 2004 ben ik mijn trainingen en opleiding gaan omvormen en sinds 2008 werk ik helemaal volgens het model van de Inka-traditie, waarbij ik natuurlijk de eerder opgedane kennis heb geïntegreerd. Inmiddels is daar veel kennis en ervaring bij gekomen vanuit de Azteeks Tolteekse traditie, de Tao-training die ik volg, en invloed van de vele losse seminars en boeken die ik volg en lees op een breed gebied van spiritualiteit. Op mijn persoonlijk pagina vind je meer over mij.

 

Energiewerk voor Professionals?

Parallel aan de Healers-opleiding loopt de jaartraining Energiewerk voor Professionals, met 9 modules. Steeds hebben zij op zaterdag les, en de Healers-groep op zondag. Je kunt op de webpagina van deze training lezen waar die over gaat.
Energiewerk voor Professionals kan heel interessant zijn voor Healers (en andere energiewerkers, coaches, trainers, therapeuten…). Je leert in die training om op een professionele manier met je cliënten en deelnemers om te gaan, en tegelijk goed voor je eigen energie te zorgen in de relatie met de cliënten en of deelnemers aan trainingen.

Het is goed mogelijk om beide jaartrainingen tegelijk te volgen. Voor healers in opleiding is het programma Energiewerk voor Professionals een uitstekende training om met de healerskwaliteiten ook direct op een professionele manier te kunnen werken met cliënten.
Voor coaches-trainers die de jaartraining Energiewerk voor Professionals volgen kan de Healers-opleiding heel interessant zijn, omdat de vaardigheden in het werken met energie in de Healers-opleiding uitgebreid worden en niet alleen voor zichzelf, maar ook in het contact met de cliënt of deelnemers toepasbaar worden.

De twee jaartrainingen vullen elkaar aan en kunnen ook als één geheel gezien worden. Maar omdat het niet voor iedereen een wens zal zijn deze opleidingen te combineren heb ik de twee jaartrainingen elk als een volwaardige aparte training vormgegeven.

Desgewenst kunnen de Healers die alleen de “eigen” opleiding volgen na afloop van de 7 modules ook nog deelnemen aan de 2 laatste modules van Energiewerk voor Professionals. Op die dagen worden technieken behandeld voor het waarnemen van energie en de interpretatie daarvan: interessant voor beide groepen.
Kijk hier op de webpagina van Energiewerk voor Professionals  voor meer informatie.

 

Overzicht thema’s en data van de Healers-opleiding

Voorbereiding: Gronden, Grenzen en Groeien als online training (plus eventueel het weeken 7 & 8 juli 2018)

Module 1: 27 mei (inhaal: 20 juli)
De basis van Healing; technieken; hoe werkt healing; healing als ritueel; doel van healing

Module 2: 1 juli (inhaal: 21 juli)
Healing van de drie krachtgebieden denken, voelen, handelen; het Inka-model van je energiebel en meer; niveaus van bewustzijnsontwikkeling en de bijdrage van healing, de kern van opperste potentie (Inka zaad); meer jezelf worden door energiewerk en healing; groei en transformatie

Module 3: 22 juli (inhaal evt. via afluisteren audio-opnames)
Relatiehealing; healing op afstand. “Relaties” zijn alle relaties, dus alles wat tussen jou en de ander speelt.

Module 4: 2 september
Loslaten van oude energie en daardoor helen; loslaten van energie van anderen; transformeren van oude en zware energie in healing.

Module 5: 7 oktober
Healing van de verbinding met je oorsprong, levensdoel, essentie, verbinding.

Module 6: 4 november
Het ontwikkelen van innerlijke kracht in healing, healen met focus, creëren van omstandigheden, healen van situaties

Module 7: 2 december
Integratie van energie tot één groeiend geheel; modellen voor integratie en verfijning. Samenwerken met de kracht van Moeder Aarde in healings.

Eventueel: deelname aan de laatste 2 dagen van de training Energiewerk voor Professionals (tegen meerprijs, zie de betreffende webpagina) op 12 januari en 9 februari 2019.

 

Wat heb je geleerd na de Healers-opleiding?

Je hebt in je persoonlijke ontwikkeling een flinke stap gezet richting meer helderheid, dieper inzicht in jezelf, meer in contact met je gevoel en meer vanuit je diepere zelf keuzes maken en actie ondernemen.
Datzelfde proces kan je nu in gang zetten bij anderen. Je hebt geleerd om als healer je af te stemmen op het helen dan de energie van iemand anders, niet door actief energie “toe te voegen”, maar door het eigen proces van de ander te stimuleren en versterken. Zo breng je door healing te geven een ander dichter bij zichzelf.
Als je al coach of trainer of therapeut bent, dan kan je nu deze healing-technieken integreren in je manier van werken, en er nieuwe toepassingen voor zoeken.
Als je geen opleiding of ervaring hebt in het werken met mensen met begeleiding of coaching, dan is de Healers-opleiding op zichzelf prima om met healing te “spelen” voor jezelf, je naasten, je vrienden en bekenden, maar niét voldoende om op professionele wijze met healing te werken. In dat laatste geval raad ik zeker aan om de jaartraining Energiewerk voor Professionals te doen, tegelijk met de Healers-opleiding, of in een latere fase.

 

Praktisch

De jaartraining is één geheel en bestaat uit 7 modules. Voor elke module is 4 tot 6 weken tijd uitgetrokken, in vakantietijd nog meer. Zo is er voldoende tijd om tussen de lesdagen in de online stof te volgen en aan de thuisopdrachten te werken.
Degenen die de Healers-opleiding en ook Energiewerk voor Professionals volgen, volgen een totaalpakket. Mensen die alleen de Healers-opleiding volgen kunnen zich aanmelden om de laatste 2 modules van Energiewerk voor Professionals ook te volgen. Daarin worden technieken behandeld voor het waarnemen en interpreteren van energie, wat ook voor healers heel interessant kan zijn.

Aantal deelnemers:
minimaal 4, maximaal 10. Ik bied intensieve persoonlijke begeleiding en kan daarom niet meer dan 10 deelnemers op een goede manier begeleiden. Bij minder dan 4 deelnemers is het werken in een groep weinig zinvol. Voor mensen die dan toch heel graag het programma willen volgen maken we een plan op maat.

Lokatie:
De studio van INEEN, Kleiburg 36 A, 1104 EA Amsterdam Zuidoost. Deze studio is een werkruimte “aan huis”. INEEN/Margo heeft een eigen voordeur aan de straat.
De werkruimte is geschikt voor kleinere groepen tot ongeveer 10, en door de grote ramen kijk je uit op het park voor de deur. We werken afhankelijk van de situatie aan een paar tafels, in een kring of in subgroepjes.
In de buurt is er veel groene ruimte, en er is gratis parkeren. Kleiburg ligt dicht bij de A1, A2, A9 en A10 en met de metro (53) ben je er vanaf Centraal Station in 2o minuten, vanaf Amstel Station in 10 minuten, en vanaf Diemen Zuid in 5 minuten.
In de buurt zijn helaas niet veel eetgelegenheden, maar zowel de supermarkt (3 minuten lopen) als de keuken staan voor je klaar om je eigen lunch te kopen en verder klaar te maken. Door de dag heen is er voor iedereen onbeperkt koffie, thee, koekjes en fruit.

Wat hoort er bij de Healers-opleiding?
De training is inclusief 7 lesdagen, 7 online lespakketten (teksten en energie-oefeningen), begeleiding bij thuisopdrachten, toegang tot het online programma Kanay, 7 Stappen naar Zijn wie je Bent, en toegang tot de online programma’s Jouw Unieke Geschenk en De Kracht van Intentie. De losse meditaties van Basis Energiewerk die in de loop van het jaar beschikbaar komen zijn voor deelnemers ook toegankelijk.
Daarnaast zijn er tussen de lesdagen in 7 online groepscoachingsbijeenkomsten, en 7 Q&A sessies online. Deze online lessen zijn op weekdagen, in overleg met de groep kiezen we een vaste dag en een vast moment van de dag (ochtend, middag, avond). Van alle lessen, online en hele lesdagen, worden video (online) of geluidsopnames (lesdagen) gemaakt, die iedereen kort daarna ontvangt. Zo kan je gegeven lessen nogmaals kijken of luisteren, of inhalen als je niet aanwezig kon zijn, en ontvang je alle lesstof in eigendom.
Het programma Kanay, 7 Stappen naar Zijn wie je Bent is een verplicht onderdeel van de Healers-opleiding In elke module wordt aangegeven welke lessen van Kanay gevolgd moeten worden als onderdeel van de opleiding.

Kosten:
De Healers-opleiding op zichzelf kost €1800 (of 10 x €200). Je kunt in één keer of in 10 keer betalen. 10 x omdat de hele opleiding 10 maanden duurt. Je verplicht je echter wel om het hele jaar te volgen en te betalen. Tussentijds stoppen is niet mogelijk (behoudens zeer bijzondere gevallen).

Wil je beide jaartrainingen tegelijk volgen?
Omdat in beide trainingen de training Kanay is opgenomen, krijg je dat bedrag natuurlijk als korting en komt de totaalprijs op €2300 (Energiewerk voor Professionals) plus €1500 (Healers-opleiding) = €3800. Ik geef daarover weer een korting van €380 (10%) omdat je 2 trainingen volgt, zodat de uiteindelijke prijs voor de 2 jaartrainingen als één pakket komt op €3420 (of 12 x €315).

Let op: alle bedragen zijn exclusief 21% BTW. Voor iedereen die deze trainingen zakelijk betaalt, geldt de prijs plus BTW (óók als je zelf vrijgesteld bent van BTW). Als je de trainingen volledig particulier betaalt, en de extra BTW is te bezwaarlijk, dan kunnen we persoonlijk overleggen over een regeling waar we het beide mee eens zijn.

En deed je Kanay al eerder? Dan verrekenen we dat natuurlijk.

 

Heb je interesse? Zin om hier in te stappen? Wil je meer weten of overleggen of dit de juiste training voor jou is, op dit moment?

Met iedereen die belangstelling heeft voer ik een gesprek, zodat we elkaar leren kennen en we over en weer een goede inschatting kunnen maken of dit de juiste keuze is. Die gesprekken duren 30-45 minuten, en kunnen per Skype of Zoom, telefonisch, of “gewoon” in Amsterdam gevoerd worden.

Stuur me een email als je een afspraak wilt maken!