Website privacy verklaring ineen.org   

Privacy Verklaring voor  “Margo Kistemaker, inspiratie en energiewerk”

(Ook: Handelsnaam INEEN)

25 mei 2018

 

Algemeen:

We nemen jouw privacy serieus.

We geven jouw persoonsgegevens nooit door aan derden, behalve als dat nodig is om jou de informatie, producten of diensten te kunnen leveren waar je om gevraagd hebt. .

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons gegeven hebt, en in overeenstemming met de Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De partijen met wie wij samenwerken zodat we jou je producten en diensten kunnen leveren voldoen ook aan de AVG en respecteren je privacy. 

 

 1. INTRODUCTIE

Deze Privacy Verklaring verschaft jou de informatie over hoe wij jouw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, door jouw gebruik van onze website www.ineen.org.

Door ons jouw gegevens te verschaffen, garandeer je ons dat je ouder bent dan 16 jaar.

Ineen.org is de gegevensbeheerder en wij zijn verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (en “wij”, “ons” en “onze” in deze Privacy Verklaring verwijzen naar ineen.org).

Contact Gegevens

Volledige naam van de rechtspersoon:
Ineen – Margo Kistemaker inspiratie en energiewerk
Website www.ineen.org
Email adres: margo@ineen.org
Post-adres: Kleiburg 36 A, 1104 EA  AMSTERDAM, Nederland
Kamer van Koophandel: 34278781

 

Het is heel belangrijk dat de informatie die wij van jou hebben juist is en actueel. Geef ons alsjeblieft elke verandering in je persoons-informatie door, door ons een email te sturen naar margo@ineen.org.

Contactpersoon en verantwoordelijk voor naleving van de privacy regels: Margo Kistemaker, margo@ineen.org.

 

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER JOU, MET WELK DOEL, EN OP WELKE GRONDEN VERWERKEN WE DE GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn elke informatie waardoor het mogelijk is een individu te identificeren. Geanonimiseerde gegevens vallen hier niet onder.

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Communicatie Gegevens waaronder vallen elke communicatie-uiting die jij aan ons hebt gestuurd, of dat is door middel van het contactformulier op onze website, door middel van email, tekst, berichten op sociale media, posts op sociale media, of elke andere communicatie die jij ons hebt gestuurd. Wij verwerken deze gegevens om met jou te kunnen communiceren, om gegevens bij te houden en voor het vaststellen, navolgen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Onze wettelijke gronden voor dit verwerken zijn onze legitieme belangen welke in dit geval zijn: kunnen antwoorden op communicatie die aan ons gestuurd is, en het bijhouden, navolgen of verdedigen van wettelijke vorderingen.
 • Klantgegevens waaronder de gegevens vallen die te maken hebben met de aankoop van goederen en/of diensten, zoals naam, aanspreektitel, factuuradres, leveringsadres, telefoonnummer, contact informatie, aankoop informatie en informatie over bank- of creditkaart. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en/of diensten die jij hebt aangekocht te kunnen leveren, en om de gegevens over deze transacties bij te houden. Onze wettelijke gronden voor dit verwerken zijn het uitvoering geven van een overeenkomst tussen jou en ons, en/of het nemen van stappen om op jouw verzoek zo’n overeenkomst aan te gaan.
 • Gebruikersgegevens waaronder de gegevens vallen over hoe jij onze website gebruikt en onze online diensten, tezamen met de gegevens die jij voor publicatie achterlaat op onze website of door middel van andere online diensten. Wij verwerken deze gegevens zodat we onze website kunnen beheren en zodat we relevante inhoudelijke informatie aan jou kunnen verstrekken, de veiligheid van onze website kunnen garanderen, back-ups van onze website en/of databases kunnen maken, en publicatie en administratie van onze website kunnen voeren, en van andere online diensten en zaken. Onze wettelijke gronden voor dit verwerken zijn onze legitieme belangen die in dit geval zijn het op een juiste manier kunnen voeren van onze website en ons bedrijf.
 • Technische gegevens waaronder de gegevens over jouw gebruik van onze website en online diensten, zoals jouw IP adres, je login gegevens, details over je browser, de lengte van je bezoek aan de pagina’s van onze website, het bekijken van webpagina’s en de navigatie op de website, details over het aantal keren dat je onze website gebruikt, tijdzone instellingen en andere technologie op de apparaten die je gebruikt om onze website te bezoeken. De bron van deze gegevens is ons “analytics tracking “-systeem. We verwerken deze gegevens om je gebruik van onze website en andere online diensten te analyseren, ons bedrijf en onze website te besturen en beschermen, om relevante website inhoud en advertenties te plaatsen en aan je te kunnen aanbieden, en om de effectiviteit van het adverteren te kunnen nagaan. Onze wettelijke gronden voor dit verwerken zijn onze legitieme belangen, die in dit geval inhouden het in staat zijn om onze website en ons bedrijf op een juiste manier te kunnen besturen en regelen, ons bedrijf te kunnen laten groeien, en beslissingen te kunnen nemen over onze marketing strategie.
 • Marketing-gegevens waaronder de gegevens over jouw voorkeuren betreffende het ontvangen van marketing van ons en derde partijen met wie wij samen werken, en over jouw voorkeuren voor communicatie. Wij verwerken deze gegevens om jou in staat te stellen deel te nemen in onze promoties zoals wedstrijden, verlotingen en gratis weggevers, om relevante website inhoud en advertenties aan jou te kunnen aanbieden en om de effectiviteit van deze advertenties te kunnen meten en begrijpen. Onze wettelijke gronden hiervoor zijn onze legitieme belangen die in dit geval zijn het bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, hoe ze te ontwikkelen, ons bedrijf te laten groeien en beslissingen te nemen over onze marketing strategie.
 • We kunnen in sommige gevallen deze klantgegevens, gebruikers-gegevens, technische gegevens en marketing gegevens gebruiken om relevante inhoud op de website en in de advertenties aan je aan te bieden (inclusief Facebook advertenties of andere openbaar getoonde advertenties), en te meten of te begrijpen wat de effectiviteit is van de advertenties die we aan jou aanbieden. Onze wettelijke gronden hiervoor zijn onze legitieme belangen, in dit geval het laten groeien van ons bedrijf. We zouden deze gegevens ook kunnen gebruiken om andere marketing communicatie aan je te sturen. Onze wettelijke gronden voor dit gebruik zijn hetzij toestemming van jouw kant, hetzij legitieme belangen (namelijk het laten groeien van ons bedrijf). [ZIE SECTIE 4 HIERONDER]

 

Gevoelige informatie

Wij verzamelen geen  Gevoelige Informatie over jou. Gevoelige informatie verwijst naar gegevens over jouw ras of etnische achtergrond, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele voorkeur, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over je gezondheid, en genetische en biometrische gegevens. We verzamelen geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens te verzamelen, of wanneer dat nodig is vanwege de overeenkomst die wij hebben gesloten, en jij verschaft ons niet de gegevens wanneer daarom verzocht wordt, kan het zijn dat wij niet in staat zijn ons aan de overeenkomst te houden (zoals bijvoorbeeld het leveren van goederen of diensten aan jou). Als jij ons niet de gevraagde gegevens verschaft, is het mogelijk dat wij moeten afzien van het leveren van een product of dienst wat je besteld hebt, maar als dat het geval is zullen we je op dat moment daarvan op de hoogte brengen.

We zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of voor een redelijkerwijs hiermee overeenkomend doel, wanneer noodzakelijk. Voor meer informatie hierover kan je ons emaillen op margo@ineen.org. In het geval dat wij jouw gegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd nieuw doeleind, zullen we je dit laten weten en je de wettelijke gronden voor dit gebruik uitleggen.

Wanneer dit wettelijk vereist is of wettelijk toegestaan is zouden we jouw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder jouw kennis hiervan of instemming hiermee.

Wij voeren geen automatische beslissingsprocessen uit, en gebruiken ook geen enkele vorm van automatisch profileren.

 

3. HOE WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We kunnen gegevens over jou verzamelen doordat jij de gegevens direct aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door formulieren op onze site in te vullen of door ons emails te sturen). We kunnen automatisch bepaalde gegevens over jou verzamelen als je onze website bezoekt, door ons gebruik van cookies en soortelijke technologieën. Kijk alsjeblieft op onze Cookie-verklaring voor meer details hierover (https://www.ineen.org/cookie-policy).

We zouden gegevens kunnen ontvangen van derde partijen zoals providers van analyses zoals Google, die gevestigd is buiten de EU, van advertentie-netwerken zoals Facebook die gevestigd is buiten de EU, zoekmachine-providers zoals Google die gevestigd is buiten de EU, en providers van technische betalings- en bezorgingsdiensten, zoals data-verschaffers en -verzamelaars.

We may receive data from third parties such as analytics providers such as Google based outside the EU, advertising networks such as Facebook based outside the EU, search information providers such as Google based outside the EU, providers of technical, payment and delivery services, such as data brokers or aggregators.

 

4. MARKETING COMMUNICATIE

Onze wettelijke basis voor het verwerken van jouw persoonsgegevens voor het sturen van marketing communicatie-boodschappen is hetzij jouw toestemming, hetzij ons legitieme belang (namelijk het laten groeien van ons bedrijf).

Onder de Privacy en Elektronische Communicatie Wetgeving, kunnen we jou marketing communicatie sturen als

 • Je een aankoop hebt gedaan of informatie aan ons gevraagd hebt over onze producten of diensten, of
 • Je toegestemd hebt om marketing communicatie te ontvangen,

en je in elk van die gevallen je toestemming voor die communicatie sinds die tijd niet hebt ingetrokken. Onder deze wetgeving mogen wij jou marketing emails zonder je toestemming sturen als je een Naamloze Vennootschap bent. Ook dan kan je op elk moment je toestemming om marketing emails van ons te ontvangen, intrekken.

Voordat wij onze persoonsgegevens met een derde partij zouden delen voor marketing doeleinden, vragen wij altijd je expliciete toestemming. Op dit moment hebben wij absoluut geen plannen om dit te doen.

Je kunt op elk moment ons of derde partijen vragen te stoppen met het toesturen van marketing berichten door in te loggen op de website en de relevante links te klikken om je marketing voorkeuren aan te geven, OF door de opt-out (afmeld-)links aan te klikken die je vindt op elke marketing boodschap die we jou sturen, OF door ons te emailen op margo@ineen.org, op wat voor moment dan ook.

Als je je afmeldt voor het ontvangen van marketing communicatie dan geldt dit uitschrijven niet voor persoonsgegevens die je verschaft hebt in het kader van andere transacties zoals aankopen, garantie-registraties, etc.

 

5. BEKEND MAKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat we je persoonsgegevens moeten delen met de partijen zoals hieronder beschreven:

 • OutService providers die IT en system-administratie-diensten leveren;
 • Beroepsadviseurs zoals advocaten, bankiers, beoordelaars en verzekeraars;
 • Overheidslichamen die van ons Eisen dat wij rapporteren over onze verwerkingsactiviteiten;
 • Derde partijen aan wie wij ons bedrijf of onze bezittingen verkopen, overdragen, of waarmee we ons bedrijf of onze bezittingen samenbrengen.

Wij eisen van alle derde partijen aan wie we jouw gegevens overdragen, de veiligheid van je persoonsgegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan zulke derde partijen alleen toe jouw persoonsgegevens te verwerken als dat is voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

6. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bieden niet altijd hetzelfde niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens, en daarom heeft de Europese wet verboden om persoonsgegevens over te dragen aan partijen buiten de EER, tenzij die overdracht voldoet aan bepaalde criteria.

Diverse van onze derde partijen die diensten aan ons leveren zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte dus het verwerken van jouw persoonsgegevens houdt dan in dat die gegevens buiten de EER verwerkt worden.

Wanneer wij jouw persoonsgegevens overdragen buiten de EER, doen wij ons best om een soortgelijke mate van veiligheid te garanderen, door in ieder geval te voldoen aan minstens één van de volgende waarborgen:

 • We zullen jouw persoonsgegevens alleen overdragen aan landen die door de Europese COmmissie goedgekeurd zijn als leveraars van adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevnes; of
 • Wanneer wij bepaalde leveranciers van diensten gebruiken, kunnen we specifieke contracten of gedragscodes gebruiken, of  certificerings-mechanismen goedgekeurd door de Europese Commissie, die de persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als die zij hebben in Europa; of
 • Als we leveranciers van diensten gebruiken die gevestigd zijn in de Verenigde Staten en die deel zijn van het EU-US Privacy Shield, mogen we de gegevens aan hen overdragen, omdat zij een equivalente veiligheid bieden.

Als geen van de bovenstaande waarborgen beschikbaar is, kunnen we jouw expliciete toestemming vagen voor een specifieke overdracht van gegevens. Je hebt het recht om op elk moment deze toestemming weer in te trekken.

 

7. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren zouden gaan, gebruikt worden, veranderd, openbaar gemaakt, of dat er toegang tot de gegevens is zonder toestemming. We staan toegang tot jouw gegevens alleen toe aan die werknemers of zakenpartners die die gegevens moeten weten. Zij zullen alleen jouw persoonsgegevens verwerken volgens onze instructies en zij zijn verplicht de informatie vertrouwelijk te houden en te behandelen.

We hebben procedures om om te gaan met elke verdachte inbreuk op persoonsgegevens en zullen jou en elke van toepassing zijnde verantwoordelijk op de hoogte brengen van een inbreuk als we wettelijk verplicht zijn dat te doen.

 

8. HET BEWAREN VAN GEGEVENS

We zullen jouw persoonsgegevens alleen maar zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor we de gegevens verzameld hebben, inclusief voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige, of rapportage-eisen.

Bij het beslissen wat de juiste periode is voor het bewaren van de gegevens, nemen we in aanmerking de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de gegevens, het potentiele risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking, de verwerkings-doeleinden, en of deze bereikt kunnen worden op een andere manier, en wettelijke eisen.

Voor belastingdoeleinden vereist de wet dat we de basisinformatie van onze klanten (inclusief contact-, identiteits-, financiële en transactie-gegevens) 7 jaar moeten bewaren na het moment dat zij ophielden klant te zijn.

In sommige gevallen kunnen we jouw persoonsgegevens anoniem maken voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze informatie zonder verdere melding aan jou voor onbeperkte tijd mogen gebruiken.

 

9. JE WETTELIJKE RECHTEN

Vanwege de wet op de gegevensbescherming heb je rechten in relatie tot je persoonsgegevens waaronder het recht om toegang te vragen, correctie, verwijdering, beperking, overdracht, bezwaar tegen verwerking, de mate van overdraagbaarheid van gegevens en (waar de wettelijke grond van verwerking toestemming is) het intrekken van toestemming.

Je kunt meer lezen over deze rechten op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving

Als je enige van de hierboven rechten zou willen uitoefenen, email ons op margo@ineen.org.

Je hoeft geen bedrag te betalen om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens (of enige van de andere rechten uit te oefenen). Echter, we hebben de mogelijkheid om een redelijk tarief te heffen als je verzoek duidelijk ongegrond is, herhaald, of excessief, of als je weigert te voldoen aan wat nodig is voor je verzoek in deze omstandigheden.

Het kan nodig zijn specifieke informatie aan je te vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen en er zeker van te zijn dat jij degene bent die recht heeft je persoonsgegevens in te zien (of enige van de andere rechten uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet openbaar gemaakt worden aan enig ander persoon die geen recht heeft die gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met je opnemen om je aanvullende informatie te vragen die verband houdt met je verzoek, zodat we sneller kunnen reageren.

We proberen alle gegronde verzoeken binnen een maand antwoord te geven. In een enkel geval zou het langer kunnen duren, zoals wanneer je verzoek bijzonder complex is, of als je een aantal verzoeken hebt gedaan. In een dergelijk geval stellen we je hiervan op de hoogte.

Als je niet tevreden bent met enig aspect van hoe wij onze gegevens verzamelen en gebruiken, heb je het recht hierover te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de overkoepelende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ). We zouden je dankbaar zijn als je eerst met ons contact zou willen opnemen als je een klacht hebt, zodat we kunnen proberen voor jou en met jou een oplossing te vinden.

10. LINKS VAN DERDE PARTIJEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derde partijen, alsmede plug-ins en applicaties (toepassingen). Door het klikken op deze links of het mogelijk maken van die verbindingen kan het derde partijen mogelijk zijn gegevens over jou te verzamelen of te delen. Wij controleren deze derde-partijen-websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaringen. Als je onze website verlaat, dringen we er op aan dat je de privacy verklaring leest van elke andere website die je bezoekt.

 

11. COOKIES

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je alle of sommige cookies weigert, of om je te waarschuwen wanneer websites cookies instellen of er toegang toe krijgen. Als je cookies onmogelijk maakt of weigert, weet dan dat sommige delen van deze website niet meer toegankelijk kunnen zijn of niet meer naar behoren functioneren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken verwijzen we naar onze Cookie Verklaring  (https://www.ineen.org/cookie-policy/ ).